WELCOME TO THIS PAGE!!!

Harta akan habis digunakan tanpa ilmu tetapi ilmu akan berkembang jika di gunakan..

Menulis sepuluh jilid buku mengenai falsafah lebih mudah dari melaksanakan sepotong pesanan...

ETIKA KEUSAHAWANAN

Wednesday, March 24, 2010

Keusahawanan merupakan pekerjaan yang mulia jika diusahakn dengan halal. Dalam perspketif Islam, keusahawanan merupakan fardhu kifayah. Ini bermaksud tanggung jawab usahawan adalah besar kerana berniaga merupakan satu kewajipan.

Islam melihat bidang keusahawanan sebagai penyumbang kepada sumber ekonomi dan kekayaan individu bagi menyara kehidupan sehariannya.
Rasulullah bersabda:
"Sesungguhnya 9/10 daripada sumber rezeki terdapat dalam perniagaan"

Dalam panduan khusu telah digariskan untuk menjalankan aktiviti perniagaan agar perniagaan yang dijalankan mengikut etika Islam.
Berikut merupakan panduan tersebut:
  1. Pematuhan terhadap kontrak
  2. Penipuan dan salah taksir iklan
  3. Timbangan yang tepat
  4. Larangan menyorokkan barang
  5. Penghapusan keluaran yang berlebihan
  6. Perniagaan yang melibatkan riba
  7. Amalan pengambilan pekerja
  8. Bersikap adil kepada pekerja
  9. Penjagaan alam sekitar

0 comments:

Post a Comment